1. ENGLISH
Haberler > Kaos GL’den Hükümete Ayrımcılıkla Mücadele Mektubu

Kaos GL’den Hükümete Ayrımcılıkla Mücadele Mektubu

14 Aralık 2011
Kaos GL Derneği Hukuk Sekreteri Avukat Yasemin Öz, Ayrımcılıkla Mücadele Kanun Tasarısı Taslağı’nın “Eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı, yasak kapsamındaki ayrımcılık türleri” başlıklı 3. Maddesi’nden “cinsel kimlik” ibaresinin çıkarılması üzerine İçişleri Bakanlığına bir mektup gönderdi.
Avukat Öz, Kaos GL Derneği’nin, tasarının uluslararası sözleşmeler ile temel insan haklarına uygun bir hale getirilmesini, Ayrımcılıkla Mücadele Kanun Tasarısına cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibarelerinin eklenmesini talep ettiğini belirtti.
 
“LGBT’leri kapsamayan ayrımcılık kanunu endişe verici!”
Ayrımcılıkla Mücadele Kanun Tasarısı Taslağı’nın “Eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı, yasak kapsamındaki ayrımcılık türleri” başlıklı 3. Maddesi, “….cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü,…. ve benzeri temellere dayalı ayrımcılık yasaktır.” Şeklinde ilan edilmişti. Ancak Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan taslağın son halinden “cinsel kimlik” ibaresinin çıkarıldığı görülmüştü.
 
Avukat Öz, bakanlığa gönderdiği mektupta, yaşamın her alanında ayrımcılığa maruz kalan LGBT bireylerin, ayrımcılıkla mücadele için yapılan bir düzenlemenin dışında bırakılmasına dikkat çekti ve bu durumun “endişe verici” olduğunu belirtti.
 
Kaos GL Derneğinin mektubuna Av. Öz şöyle devam etti:
“Ayrımcılığa karşı vatandaşları korumaya yönelik hazırlanan bu yasa tasarısından “Cinsel Kimlik” ibaresinin çıkartılması, LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel ve trans) bireylere karşı ayrımcılığı ve insan hakları ihlallerini meşrulaştırmaktadır.”
 
Hükümet son İlerleme Raporunda da eşcinsel düşmanlığı ile eleştirildi
“Ayrımcılıkla Mücadele Kanun Tasarısı Taslağı’nda “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” nin tanımlanması, bu temele dayalı ayrımcılığın yer alması ve çıkacak yasada LGBT bireylerin insan haklarının güvence altına alınması Avrupa Birliği’ne uyum yasaları çerçevesinde önemli bir adım olacaktır.”
 
Bu arada, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda onaylanan 2010 Türkiye İlerleme Raporunda da eşcinsel düşmanlığına dikkat çekildi ve hükümete eşcinsel düşmanlığı ile mücadele çağrısı yapıldı.
 
“Tasarı ayrımcılıkla ilgili bir yenilik getirmiyor!”
Ayrımcılıkla Mücadele Kanun Tasarısının bu haliyle LGBT bireylere ayrımcılık yaptığını ve LGBT bireyleri ayrımcılığa karşı korumadığını belirten Kaos GL Derneği Hukuk Sekreteri Avukat Yasemin Öz, İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği mektubunu şöyle tamamladı: 
“Toplumun her hangi bir kesimini görmezden gelen, yok sayan bir yasa insan hakları açısından kabul edilemez. Ayrımcılıkla Mücadele Kanun Tasarısının kendisinin ayrımcılık yaratan bir perspektiften düzenlenmesinin kabulü mümkün değildir. Keza, tasarıdan “cinsel kimlik” ibaresi çıkarıldıktan sonra, geride kalan “….cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü,…. ve benzeri temellere dayalı ayrımcılık” ibareleri; pek çok başka kanunla da yasaklanmış ayrımcılık biçimlerini tekrar etmekten öteye gidememekte, bu haliyle ayrımcılıkla ilgili bir yenilik getirmemekte, tekrardan ibaret ve işlevsiz bir tasarı olarak kalmaktadır.”