1. ENGLISH
Haberler > Anti-Homofobi Kitabının Üçüncüsü Çıktı

Anti-Homofobi Kitabının Üçüncüsü Çıktı

13 Aralık 2011
Anti-Homofobi Kitabı’nın üçüncüsü, “Heteroseksizme Karşı Gökkuşağı” adıyla çıktı.
Anti-Homofobi Kitabı, Kaos GL Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın yayını olarak hazırlanıyor.
 
Üçüncü Anti-Homofobi Kitabı’nın yazıları, Buluşma’dan seçilen bildiri ve tartışmalar ile kitap için gönderilen makalelerden derlendi.
 
Üçüncü Anti-Homofobi Kitabı şu bölümlerden oluşuyor:
“Cinsel Haklar”, “Anayasal Eşitlik”, “Sosyal Politika”, “Aile”, “Sosyal Hizmet”, “Ayrımcılığın Şiddeti Olarak Nefret Suçları”, “Hastalık’tan İdeoloji’ye Homofobi ve Transfobi”, “Muhafazakârlık ve Heteroseksizm”, “Sinema”, “Mekân”, “Medya”, “Queer Akademi”, “Sahaya Bakarken: Cinsel Kimlikler”, “Anti-Militarizm” ve “Heteroseksizme Karşı Gökkuşağı”.
 
Kitabın içinde neler var?
“Heteroseksizme Karşı Gökkuşağı” adıyla yayınlanan kitap 15 bölümden oluşuyor. Kitapta yer alan isimler ve başlıklar şunlar:
 
Ali EROL, Homofobi ve Transfobiye Karşı Gökkuşağı
Homofobi ve Transfobi Karşıtları Bölgesel Ağ İçin Yüzlerini Birbirlerine Döndüler
 
CİNSEL HAKLAR
Tuğrul ERBAYDAR, Cinsel Haklar
Cinsel Haklar: Bir IPPF Bildirgesi
Umut ALTUNÖZ, Hekimler LGBT Hakkında Ebeveynlerin Sorularını Nasıl Yanıtlamalıdır?
Elifhan KÖSE, Tıp, Cinsellik ve “Siyasal Beden”
 
ANAYASAL EŞİTLİK
Ayşen CANDAŞ, Çarpışan Boyutlarıyla Kimlik Siyaseti, Özgürlüğün Koşulları ve Sonuçları Arasında Anayasal Siyaset Yapma Zorunluluğu
 
SOSYAL POLİTİKA
Volkan YILMAZ, LGBT Hareketi Sosyal Politikayla Neden İlgilenmeli? Neler Talep Edebilir?
 
AİLE
Burcu BABA, Vatandaşlığın Cinsiyeti: Türkiye’de Muhalif Cinsellikler ve Ebeveynlik
 
SOSYAL HİZMET
Sedat YAĞCIOĞLU, Sosyal Hizmet Eğitimi Heteroseksizmin Neresine Düşer?
 
AYRIMCILIĞIN ŞİDDETİ OLARAK NEFRET SUÇLARI
Melek GÖREGENLİ & Pelin KARAKUŞ, Türkiye’deki LGBT Bireylerin Günlük Yaşamlarında Maruz Kaldığı Heteroseksist Ayrımcı Tutum ve Uygulamalar
Özlem ÇOLAK, Ayrımcılığın Görünen En Şiddetli Yüzü: Nefret Suçları
Sumru ATUK, Saldırgan Normallik
 
HASTALIK’TAN İDEOLOJİ’YE HOMOFOBİ ve TRANSFOBİ
Umut ŞAH, “Eşcinsellik Hastalık [Ve Dahası] Sapkınlıktır”, Bir “Eleştirel Söylem Analizi” Denemesi
Berk Efe ALTINAL, Homo‘fobi’ ve Psikolojikleştirme
Gökçen B. DİNÇ, İslam ve Homofobi: Tarihsel Bir Perspektif
Koray YILMAZ-GÜNAY & Salih WOLTER, Almanya’daki Müslüman Örgütlerin Homofobi Karşıtı Açıklamaları
 
MUHAFAZAKÂRLIK VE HETEROSEKSİZM
Melek GÖREGENLİ, Sistemin Meşrulaştırılması ve Sürdürülmesi İdeolojisi Olarak Muhafazakârlık
Devrim SEZER, “Muhafazakâr Demokratlar”ın Açmazı: Toplumsal Önyargıların Kıskacında (LGBT’lerin) İnsan Hakları
Nilgün TOKER KILINÇ, “Ya Benim İsteğim Gibi Olursunuz ya da Toplum Sizi Hizaya Sokar”
Simten COŞAR, “Türk Aile Yapısına ‘Zarar Vermeme’ Kaydı, Nihai Olarak LGBT’yi Heteroseksüel Olmaya Çağırmaktır”
Zehra F. KABASAKAL ARAT, “Herkes Benim Vatandaşım Ama Heteroseksüel Olmak Koşuluyla!”
Zeynep GAMBETTİ, “Muhafazakârlık Ayrımcıdır ve Bundan Gocunmaz”
Aksu BORA, Zozan ÖZGÖKÇE, Nihal AHİOĞLU-LİNDBERG, Barış KILIÇBAY, “Korunacak Aile Değerleri Kimin İçin?”
 
SİNEMA
Yusuf ERADAM, Cennet Mekân Panopticon: Dünya Sinemasında LGBT Bellek Örüntüleri, Klişeleri & Homofobinin Beslenme Çantası
 
MEKÂN
Atalay GÖÇER, Mekân ve Cinsellik
 
MEDYA
İdil Engindeniz ŞAHAN, 80’lerden Günümüze Eşcinsel Hareketin Medyayla İlişkisi
 
QUEER AKADEMİ
Şahin AÇIKGÖZ & Ece SALTAN, Üniversitede Queer Çalışmalarına Doğru: Toplumsal Cinsiyet ve Queer Çalışmaları Sertifika Programı
 
SAHAYA BAKARKEN: CİNSEL KİMLİKLER
Pınar ÖZTÜRK & Yeliz KINDAP, Lezbiyenlerde ve Biseksüel Kadınlarda İçselleştirilmiş Homofobi, Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi
Evrim ERSAN, Şiddetin Cinsel Kimliğin Kurgulanmasındaki Rolü, Transgender Bir Seks İşçisinin Biyografik Kurgusu Bağlamında: Savaş Alanı Olarak Biyografi
Yılmaz GELDİ & Ferhat YOLCU, Eskişehir’de Eşcinsellere Yönelik Tutum ve Davranışların Kuşaklara Göre Değişimi
 
ANTİ-MİLİTARİZM
Kürşad KIZILTUĞ, Kavramları Belirginleştirmek: Anti-Militarizm ve Savaş Karşıtlı Hareket
Çiğdem AKGÜL, Militarizmin Küresel Maşası: “Profesyonel Askerlik”
Yeliz KIZILARSLAN, Milliyetçi-Militarist Erkeklik Söyleminin İnşasında Bulandırılan Cinsiyet Sınırları: Travesti Kimliğinin Oluşumunda Militarizm ve Feminist Eleştiri
 
HETEROSEKSİZME KARŞI GÖKKUŞAĞI
Merve YILMAZBİLEK, Maskeli Balo Bitsin, Gökkuşağı Renklerini Göstersin
Medina KARADAĞ, ‘Kendi’lik Mümkün Müdür?
Seda KUNDAKÇI, Murathan Mungan’ın Üç Aynalı Kırk Oda Kitabında Heteroseksizm Eleştirisi
Elçin KURBANOĞLU, Türkiye’deki LGBTT Hareketinin Tarihi
Levent ŞENTÜRK, Heteroseksüellik ve Heteronormativizm
Jamie HECKERT, Sınırları Muhafaza Etmek: Kimlik ve Siyaset
 
HOMOFOBİYE KARŞI BÖLGESEL AĞ -Ortadoğu, Kafkasya ve Balkan Ülkeleri LGBT Ağı
7. BULUŞMA
 
Kitap nasıl edinilir?
Dağıtımı ücretsiz yapılacak Anti-Homofobi Kitabı’nın içeriği, insan haklarının yaygınlaştırılması amacıyla serbestçe kullanılabilecek. Kitap, Kaos Kültür Merkezi’nden temin edinilebilir.
 
Baskısı tükenen Anti-Homofobi Kitabının ilkinin elektronik versiyonu ise şu adresten indirilebilir.
http://www.antihomofobi.org/arsiv/2009_anithomofobi_kitabi_cikti.htm
 
Anti-Homofobi Kitabı’nın “Homofobi Kimin Meselesi?” adıyla yayınlanan ikincisinin baskısı tükenmek üzere.
http://www.antihomofobi.org/arsiv/2010_antihomofobi_kitabi_iki.htm