1. ENGLISH
Yayınlar > Dergi

Güncel Dergi

172 - Karantina

Karantina’nın sözlük anlamına bakıldığında tutulma, kapatılma ve gözlemlenme kelimeleriyle karşı karşıya kal-maktayız. Birincil anlamı bulaşıcı bir hastalık nedeniyle gerçekleşen karantina sürecine işaret ederken, “bir toplu-luğun baskısıyla bir kimseyi tek başına kalacak duruma sokmak.” gibi tali anlamları da kapsayan bir kavram ol-duğundan söz etmek mümkün.

Korona virüs (COVID-19) ile beraber yaşamlarımızın merkezinde konumlanan bu kavram, LGBTİ+’lar için ne ifade ediyor? Korona virüs, LGBTİ+’ların yaşamını nasıl etkiledi ve sosyal politikalar bu noktada yeterli mi? Medya pandemiyi nasıl ele aldı ve bu süreçteki LGBTİ+ temsili ne durumda? Bir hastalık önlemi olmasının öte-sinde “sosyal izolasyon” kavramını incelediğimizde neler-le karşılaşıyoruz?

Tüm bu sorulara Kaos GL’nin “Karantina I” ve “Karanti-na II” özel sayılarında birçok akademisyen ve aktivist ile birlikte cevap aradık.

Kaos GL 172. Sayısı Karantina I’de Sevilay Çelenk, Gü-lüstü Salur ve Özlem Yalçınkaya, Hilal Başak Demirbaş, Üzüm Derin Solak, Damla Umut Uzun, Erdi Ker, Şevval Kılıç katkılarıyla bizlere eşlik etti.

Güncel Sayfalar’da ise Özgür Uzay, Oya Burcu, Umut Güner, Kardelen Fulya Okumuş, İlker Hepkaner ile Sez-gin İnceel, Sude Derin, Tanju Tariz, Erdem Çeliker, Er-kan Bayır ve Yasemin Öz yazıları ve röportajları ile Kaos GL Dergisi’nin bu sayısında yer aldı.

Katkı sunan herkese ve çalışmasıyla kapakta yer alan Murat Başol ile umumdaki çalışmalarıyla Derya Bayrak-taroğlu, Gökçe Yiğitel ve Yasemin Nur’a teşekkürler.

Keyifli Okumalar,

Aylime Aslı Demir & Umut Güner & Umut Güven