1. ENGLISH
Kaos GL > Genel Kurul

Genel Kurul

Kaos GL Derneği 2 yılda bir genel kurul düzenler. Genel kurul tarihini medya ve doğrudan üyelere ulaşarak duyurur.

 

21.05.2016 tarihinde yapılan genel kurulda aşağıdki üyeler seçilmiştir;

 

YÖNETİM KURULU

Seçin Tuncel (Genel Başkan),

Remzi Altunpolat (Genel Başkan Yardımcısı),

Ali Erol (Genel Sekreter),

Hakan Özkan (Sayman),

Hayriye Kara (Üye),

Gülsüm Depeli (Üye)

Yasemin Öz (Üye)

 

DENETLEME KURULU

İdil Engindeniz Şahan (Başkan),

Begüm Başdaş

Ayşe Devrim Başterzi